(067) 977-55-99
(099) 197-98-98
taragroup@ukr.net
(067) 577-85-89

Biolohichna 4b Str, Kharkiv

(067) 577-84-86

Promyshlennaya 1, Str., Kiev

(067) 577-85-81

Kosmonavtiv 65 Str., Mykolaev

(067) 577-87-81

Otamana Holovatoho Str., 159А, Odessa

(067) 322-10-05

Beryslavs'ke Hwy, 13, Kherson

(067) 327-39-02

Hromadska 60A Str., Chernihiv