(067) 977-55-99
(099) 197-98-98
taragroup@ukr.net
(067) 577-85-89

Biolohichna 4b Str, Kharkiv

(067) 577-84-86

Promyshlennaya 1, Str., Kiev

(067) 577-85-81

Kosmonavtiv 65 Str., Mykolaev

(067) 577-87-81

Otamana Holovatoho Str., 159А, Odessa

(067) 322-10-05

Beryslavs'ke Hwy, 13, Kherson

(067) 327-39-02

Hromadska 60A Str., Chernihiv

наши филиалы по продаже б/у тары наши филиалы по продаже б/у тары

Kiev

(067) 577-84-86

Promyshlennaya 1, Str., Kiev

Kharkiv

(067) 977-55-99
(099) 197-98-98

Nauky Ave, 40, Kharkiv

(067) 577-85-89

Biolohichna 4b Str, Kharkiv

Odessa

(067) 577-87-81

Otamana Holovatoho Str., 159А, Odessa

Mykolayiv

(067) 577-85-81

Kosmonavtiv 65 Str., Mykolaev

Kherson

(067) 322-10-05

Beryslavs'ke Hwy, 13, Kherson

Chernihiv

(067) 327-39-02

Hromadska 60A Str., Chernihiv

Headquarter, Kharkiv

(067) 977-55-99
(099) 197-98-98

Nauky Ave, 40

taragroup@ukr.net

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
08:00 — 18:00
08:00 — 18:00
08:00 — 18:00
08:00 — 18:00
08:00 — 18:00
09:00 — 16:00
day off

Branches

(067) 577-85-89
Biolohichna 4b Str, Kharkiv

(067) 577-84-86
Promyshlennaya 1, Str., Kiev

(067) 577-85-81
Kosmonavtiv 65 Str., Mykolaev

(067) 577-87-81
Otamana Holovatoho Str., 159А, Odessa

(067) 322-10-05
Beryslavs'ke Hwy, 13, Kherson

(067) 327-39-02
Hromadska 60A Str., Chernihiv